Grovsopor
Det är absolut förbjuda att lägga grovsopor och annat skräp vid gårdshusen. Varje år kostar det föreningen pengar att forsla bort. Pengar som kan användas till bättre saker.

Madrassar, byråer mm räknas som grovsopor och ska kastas på någon av de återvinningscentraler som finns: http://www.srvatervinning.se/avc.Den som är närmast oss är Returen i Jordbro, Rörvägen 23.

Sortering av matavfall fortlöper. Tänk på att papperspåsarna med matavfall skall kastas i den svarta luckan och att avfallet inte får vara i plastpåse. SRV ger oss böter för varje gång vi kastar fel. Om du har slut på matavfallspåsar kan du titta på http://www.srvatervinning.se/nyapasar för att se vart det går att hämta ut nya påsar. Det finns exempelvis att hämta ut på Lidl, kommunhuset och på Coop Forum i Port 73. Vi i föreningen har även ett lager av bruna påsar och gröna korgar (som du kan lägga matavfallspåsen i). Dessa kan delas ut under nästa containerhelg.

Förändringar i styrelsen
Styrelseledamoten Joakim Janzon kommer inom kort att flytta från föreningen och Christer Bäckgren (som har varit föreningens ordförande fram till 22 mars) kommer att fortsätta som ledamot, vilket innebär att styrelsens sammansättning ser ut på följande vis:

Joakim Goding, ordförande

Fanny Harzdorf, vice ordförande samt kassör

Sairan Saieed, sekreterare

Christer Bäckgren, ledamot

Sammy Bergman, suppleant

Daniel Holmberg, suppleant

Årsstämma
Föreningsstämman är preliminärt i maj. Om du vill sitta i styrelsen eller i valberedningen, tveka inte att höra av er till följande adress: valberedningen@brfsolstigen.se.

Hissrenoveringar
Föreningens hissar är undermåliga och det är svårt att få tag på reservdelar. Styrelsen har under 2017 renoverat två hissar (115 och 117) och kommer att genomföra två hissrenoveringar årligen, om budgeten tillåter. Det är viktigt att få till en driftsäker och hållbar lösning för föreningens samtliga hissar.

Ekonomisk förvaltare
Föreningens ekonomiska förvaltare, BRF-konsulterna, blev under 2017 uppköpta av Valorem Bostadsrättsförvaltning. Styrelsen tecknade ett korttidsavtal med Valorem fram till 2018-03-31. Styrelsen har tecknat ett nytt avtal med Fastum som börjar gälla från 2018-04-01. Ett välkomstbrev från Fastum har skickats ut till samtliga bostadsrättshavare

Utemiljön
Styrelsen, tillsammans med föreningens markentreprenör (EMAB) och tekniska förvaltare, gjorde en genomgång av lekplatserna och utemiljön under föregående verksamhetsår. Det har nu bland annat tillkommit en ny grillplats vid Vallavägen 155, brädor har bytts ut på bänkarna, uppfräschning av lekplatserna samt nya fjädergungor. Under våren kommer även Västergården att få en rutschbana.

Golvvård
Tarjas städ kommer under våren att tvätta, polera och impregnera våra trappor samt entréer i portarna. Det gör att våra golv får en längre hållbarhet.

Nytt parkeringsbolag
Från 2017-10-31 har föreningen avtal med P-service. Föreningen har fått en ny P-automat. Under våren kommer nya linjer att ritas på parkeringsplatserna.

Energi och värme
I föreningens underhållsplan framgår det att ventilationen (FTX-systemet) i dag är mycket slitet och behöver bytas ut inom en snar framtid. Styrelsen har undersökt om det finns ytterligare energivinster som kan göras i samband med utbytet av ventilationen. Under hösten 2016 genomfördes en energigenomgång i föreningen. Rapporten konstaterade att föreningens fastigheter har hög energiförbrukning jämfört med liknande fastigheter. Styrelsen har utifrån rapporten och konsultation från förvaltare och andra branschexperter valt att göra en utredning om att eventuellt installera bergvärme, utöver reparationen av ventilationssystemet. Det skulle spara föreningen runt 1,9 miljoner kronor varje år.  I framtiden finns även förslag på solpaneler på taket och tilläggsisolering av vindar, för att spara ytterligare på energikostnaderna.

Fasad och dränering
Under 2017 påbörjades projektarbetet med att se över eventuellt skadad sockelputs. Det är för att undvika att fukt tränger upp från marken i putsen och på sikt orsakar sprickbildning och skador på våra fastigheter. För att komma åt alla ytor vid markplan kommer det att genomföras rensning av växtligheten utmed fasaderna. Därefter genomförs dräneringsskydd (dräneringsgrus och dräneringsskiva) mot fasaderna. Informationsmöte med boenden på bottenvåningen hölls 2017. Arbetena kommer påbörjas under året.

Rökning/fimpar
För att alla ska trivas och för att vi ska kunna behålla en bra stämning i föreningen är det viktigt att visa hänsyn. Att visa hänsyn till sina grannar innebär att du inte skräpar ned genom att kasta fimpar utanför din lägenhet, ut på vår gemensamma mark. Det är vi tillsammans som betalar för att utemiljön, ser välvårdad och inbjudande ut. Det är ditt ansvar att inte skräpa ner genom att kasta fimpar och skräp som ökar våra kostnader för renhållning. Tänk på att det är dina grannar på bottenvåningen eller vår markentreprenör som sköter markerna som blir tvungna att plocka upp dina fimpar.

Lägenhetsrenoveringar
Det har på senaste tiden utförts många lägenhetsrenoveringar i föreningen. Kom ihåg att det är viktigt att följa föreningens regler:

Detta gäller för bostadsrättshavare:

Mindre förändringar får göras i lägenheten utan tillstånd från styrelsen. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket samt sanitetsporslin i dusch- och badrum. Mer omfattande förändringar kräver styrelsens tillstånd, t ex om du vill ta ner en vägg, göra ingrepp i bärande väggar eller dra nya rör i kök och badrum. Inga maskindrivna fläktar får installeras till ventilationen. Endast godkända spiskåpor får monteras. Vid byte av kökskåpa kontakta alltid förvaltaren. Ibland kan bygglov eller bygganmälan krävas för att utföra vissa åtgärder på balkong och uteplats. Kontakta alltid styrelsen/förvaltaren innan du sätter igång! Du får då information om vilka rutiner och krav som gäller för större renoveringar. Vid renovering i våtutrymmen skall arbeten alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt enligt gällande branschregler! Använd alltid behöriga hantverkare/företag som ger garantier för arbetet och har försäkringar om skador uppstår i samband med renoveringen! Din försäkring täcker inte skador som uppstår om arbetet i tex badrum utförts av hantverkare/företag utan behörighet och otillräckligt försäkringsskydd. Styrelsen utför besiktning med anlitad besiktningsman för att godkänna större renoveringar.

Detta gäller för hyresgäster:

Kontakta alltid förvaltaren om du önskar göra både mindre och större renoveringar i din lägenhet. Arbetet måste vara utfört på ett fackmannamässigt sätt och följa gällande branschregler (även målning och tapetsering). Styrelsen kontrollerar genom besiktning att renoveringen utförts på ett fackmannamässigt sätt. Vid avflyttning kommer besiktning av din lägenhet ske. Om renoveringar inte utförts på ett fackmannamässigt sätt, åläggs du att på egen bekostnad att återställa lägenheten, du får även bekosta återbesiktningen efter återställandet.

/Styrelsen