Hejsan! Här kommer en uppdatering om vad som är på gång i föreningen.

Stambytet
Arbetet för uppstarten av stambytet går framåt, tyvärr inte riktigt i den farten vi hade hoppats på från början men nu är det inte mycket arbete kvar. Styrelsen fick i veckan presenterar för sig samtliga anbud och vi har därefter valt ut tre entreprenörer vi kommer att träffa nästa vecka för att sitta ner och låta dom presenterar sig mer ingående och hur dom tänker sig att stambytet ska gå till. En väldigt positiv sak som har framkommit är att man i nästan alla lägenheter inte kommer att behöva stänga av vattnet i köket mer än kanske någon dag under arbetets gång då vi kan koppla köket på badrumsstammen.

När vi har beslutat om entreprenör vilket bör ske inom en till två veckor så kommer det mer info.

Spara på föreningens el
I och med det rådande omvärldsläget och den kommande vintern riskerar elpriset att stiga till höga nivåer igen. Detta kan få en stor påverkan på föreningens el kostnad och är något vi måste budgetera för inför nästa år. För 2021 så var kostnaden för el nästan 2,2 MSEK, vilket kan jämföras med 2020 då kostnaden för el var 0,8 MSEK. Hittills i år har vi haft en el kostnad på 1,8 MSEK och då vet vi att december månad framför oss, som i fjol kostade 0,5 MSEK (lite mindre än hela 2020). För 2023 har vi budgeterat 3,5 MSEK i el för att vara på den säkra sidan.

För att hålla nere el kostnaden behöver via alla hjälpas åt. Den största kollektiva besparingen vi kan göra är att tänka på hur vi använder varmvattnet. Genom att vi inte tar längre duschar än nödvändigt kan vi göra stora besparingar. En 10 min dusch i varmvatten kostar i el nästan lika mycket som att köra en torktumlare i en timme, och då är torktumlare bland dom värsta förbrukarna av el i hemmet. Likväl försök att undvika att diska under rinnande kran.

Andra bra spartips är att släck lamporna i våra gemensamma utrymmen när du går där ifrån. Det kan även vara bra att se över dina fönster och dörrlister så att dom är hela för att undvika att värmen sipprar ut ur huset i onödan.

Om inte du tänker på el användningen, varför skulle någon annan göra det? I slutändan så drabbar alla kostnader oss och vi kommer få betala för dom gemensamt, vi kan inte räkna med att staten kommer och hjälper oss.

Avgiftshöjning
Tyvärr är det så att vi måste göra en till höjning av avgiften på 5%. Höjningen träder i kraft från den 1:a januari 2023. Detta är det absolut sista vi vill göra då ekonomin redan är kämpig för många, men föreningen behöver få in mer pengar för att vara helt säkra på att klara våra gemensamma utgifter.

Den senaste inflationssiffran som SCB presenterade var 9,7% i september. Detta betyder att man får räkna med att alla varor och tjänster som man förbrukar under ett år ökar med 9,7% och föreningens kostnader är inget undantag från detta. I och med denna pris ökning på 5% så har vi under året höjt avgiften med 10% (avrundat), vilket är i linje med inflationstakten.

Vi hoppas att vi under kommande år slipper höja avgiften igen, men det är inget som vi kan utesluta då räntorna går upp och vi behöver låna pengar till ett stambyte, vilket betyder högre räntekostnader för oss. Vi vet även att priset på vatten kommer att gå upp, i Stockholms innerstad kommer vattnet att bli 25% dyrare, Haninge har ännu inte kommunicerat hur mycket man höjer vatten avgiften med, men vi räknar med att det blir ungefär en lika stor ökning.

Problem med fakturering
Under oktober månad så var det många som inte fick sin faktura från föreningen i tid. Detta har berott på problem hos Fastum vid faktura genereringen. Fakturorna ska ha gått ut nu i veckan och har ett senare sista betalnings datum.

En annan sak som har uppdagats är att inga tvätt pass har registrerats på fakturorna sedan någon gång i somras. Detta är något som kommer att skickas ut för betalning retroaktivt i den mån det är möjligt.

Sist men inte minst så har även Fastum strulat med att få ut parkeringsplatser till boenden, men detta ska nu vara löst och parkeringskön ska åter fungera som den ska.

Balkong renoveringen
Det har visat sig att flera balkonger har varit i ett sämre skick ett befarat. Detta betyder att flera balkonger kommer att renoveras nu innan vintern. Företaget som utför arbetet gör sitt bästa för att skydda er egendom, men ni kan underlätta för dom genom att flytta er tillhörigheter längre in på balkongen då det mesta av arbetet görs i ytterkanten på balkongerna. Det finns ingen specifik tid för när en viss port arbetas på.

Inbrott och bedragare
Tyvärr har det skett ett inbrott under september och ett försök till inbrott i föreningen. Det första inbrottet har kunnat ske pga. entrédörren inte gått igen eller att man av misstag har släppt in obehöriga i porten. I och med det vill vi påpeka vikten av att entrédörren alltid ska hållas stängd och att man under inga omständigheter ska släppa in obehöriga eller personer man inte känner igen in genom porten.

Den andra incidenten inträffade i slutet av oktober då två personer knackade på hos en boende och påstod sig att komma från Tele2 och sa att dom behövde felsöka tv boxen. Vi vill med detta påpeka att man aldrig ska släppa in personer som påstår sig komma från ett företag om man själv inte har upprättat en fel anmälan gentemot företaget eller att man på förhand har fått en avisering från föreningen om tillträde till lägenheten för att ett arbete behöver utföras. Personalen ska även allt bära med sig en så kallad ID06 legitimation som alltid ska bäras synligt.

Utöver det så har vi också fått rapporter om attacker mot låscylindrar i ett trapphus under dagtid. Attackerna har resulterat i att det blir svårt att få ut nycklarna ur cylindern. I två av ovan fall så har dom obehöriga antagligen tagit sig in via att dörren inte varit ordentligt stängd eller smitit in vid ut passage. I det återstående fallet har dom kommit in med en tagg som nu är bortplockad ur systemet.

Vi vill med detta informera alla att vara på sin vakt lite extra framöver och säkerställa att man låser både sitt huvudlås och säkerhetslås när man går hemifrån, och att man ser till att portdörren alltid hålls stängd. Om ni har tappat en tagg så förlust anmäl den till brandbergens låshörna så att den kan blockeras från systemet.

Mvh// Brf Solstigens styrelse