Sophantering

  • Hushållssopor förpackas väl i plastpåsar innan soporna kastas i sopinkasten på gårdshusen.
  • Kartonger, wellpapp, tidningar glas samt metall och plastförpackningar ska lämnas i avsedd sorteringscontainer på återvinningsstationerna. Närmsta återvinningsstation återfinns vid Vallavägen  205 (Bakom pizzerian) och vid ICA Nära på Sleipnervägen.
  • Lämna gärna kläder till insamlingar som t ex Frälsningsarmen eller Myrorna. Container för detta finns vid Vallavägen 205.
  • Ditt grovavfall lämnas på återvinningscentralen ”Returen” i Jordbro. Du som lägenhetsinnehavare betalar ingenting. För att komma in på Returen måste du ha ett passerkort som du beställer på SRV:s hemsida eller genom telefonkontakt.
  • En gång om året har vi en container helg då vi hyr två containrar och ställer upp dom i området, detta för att underlätta för boende som inte har möjlighet att ta sig till återvinningscentralen.