Motortrafik och parkering

  • Generellt parkeringsförbud av motorfordon råder i hela Solstigen. Parkering är endast tillåten på anvisade platser. Innergårdarna ska i möjligaste mån vara fria från motortrafik. Tillfällig i- och urlastning får dock ske under högst 10 minuter. Kontakta parkeringsbolaget om du behöver mer tid för i- och urlastning t.ex vid flytt.
  • Uppfarterna till portarna ska vara fria i händelse av utryckning av brandkår och ambulans.
  • Okynnesåkning med moped och bil får inte förekomma på gårdar och gångvägar.
  • Tomgångskörning i garaget är inte tillåten.
  • Inga andra föremål än fordonet och en uppsättning extrahjul får förvaras i garaget!
  • Alla fordon som står i garage, i carport och på parkeringsplatser skall vara i körbart skick och inte förorena garage eller p-plats i form av oljeläckage.
  • Hyresgäster av p-plats, carport och garage har ansvar för att hålla sin plats i städat skick. När du säger upp platsen ansvarar du för att du lämnar din plats ska platsen städas.
  • Det finns 18 avgiftsbelagda p-platser för gäster.