Under lördagen (26/1), som många uppmärksammade, så borrades det vidare i bergvärme projektet. Denna borrning var inte planerad att ske och styrelsen eller Enex hade inte blivit informerad om att detta skulle ske i förväg. Därav har styrelsen inte heller eller givit sitt godkännande till att det skulle borras denna dag. Undantaget som styrelsen godkände gällde endast förra lördagen (19/1) då det fanns stora tidsvinster att göra på att tillåta borrningen med så kort varsel. Styrelsen har därför kontaktat total entreprenören för att undersöka varför man borrade under lördagen.

Uppdatering (28/1): Borrningen skedde pga. en kommunikations miss inom Rototec, man hade misstolkat att tillståndet för borrningen gällde generellt för lördagar, vilket inte var fallet.

Mvh// Styrelsen