Mellan den 27/9 – 29/9 anordnades en container- och arbetshelg. Under dagarna var tanken att, vi tillsammans, skulle måla om gårdshusen på Östergården (135-157). Tyvärr var inte vädret med oss denna gång, så vi oljade i stället in portaler och staket. För att få bättre plats i barnvagns- och cykelrum samt cykelställ rensades omärkta barnvagnar, cyklar och leksaker, bort. De har nu placerats på olika ställen. Du som saknar något kontakta PG Hiss & Fastighet för att lösa ut dina ägodelar. I januari kommer allt, som inte lösts ut, att skänkas bort eller kastas. I övrigt gick dagarna mycket bra och styrelsen vill tacka alla som arbetade under helgen!

Arbetet med renovering och infärgning av fasadernas socklar är klara. Tack för ert tålamod under dessa veckor! Arbetet med att laga partierna vid entré utförs under 2014.

Tvättstugorna är från och med 1/10 2013 betaltvättstugor. Det betyder att du i efterskott betalar 25 kronor per tvättpass och du debiteras från den 1 oktober 2013. Första debiteringen sker på de avier, för första kvartalet 2014, som skickas ut nu i december.

Vi har stora problem med sophanteringen på Östergården (135 – 157). Några boende slänger sopor på marken när det är fullt i sopinkasten. Detta gäller framförallt vid gaveln som vetter mot 155 – 157. Om det är fullt på gaveln så finns det ytterligare 5 luckor in mot gården, använd dem. Om det är fullt vid ett inkast gå till nästa!
För att minska på mängden sopor i sophusen uppmanar vi dig att sortera soporna. Lämna förpackningar av olika material och papper vid närmaste återvinningsstation. (parkeringen Vallavägen 107 -109)

I föreningen finns utrymmen som du kan hyra som extraförråd. För mer information och intresseanmälan skriv till styrelsen@brfsolstigen.se. Du kan även kontakta vår tekniska förvaltare PG Hiss & Fastighet på telefonnummer 022-777 00 00 (öppettider: helgfria vardagar klockan 08.00-16.00) om du inte har tillgång till dator eller mail.

/Styrelsen