Måndagen den 17 augusti startar PG-Hiss upp moderniseringen av er hiss i enlighet med de nya säkerhetsföreskrifterna.

Plan är att arbetet drar igång på måndag morgon (som brukligt) och från och med att vi startar är hissen obrukbar tills det att projektet är slutfört och hissen helt klar och slutbesiktad. Projektet beräknas att pågå mellan 2020-08-17 – 2020-09-13.

Under projekttiden kan boende komma att uppleva en del olägenheter av ljud i samband med arbetet och att visst material kommer finnas i trapphuset.

Vi skall självklart hålla det så snyggt och rent samt undanplockat vi kan. Men visst material kommer att synas i trapphuset, detta är oundvikligt.

Vissa dagar kommer vi finnas i er port, inne i hiss schaktet.  Vissa dagar kommer vi arbeta med montering av hiss materialet i vår egen lokal.

Vänliga hälsningar
PG Hiss & Fastighet Stockholm AB

Hissteknikerna
022 – 777 00 00