Hissen på Vallavägen 137 är nu färdig renoverad och åter i drift. Boende i porten kommer att få lappar utdelade hos sig med diverse information om vad man ska tänka på med den nya hissen då det har tillkommit flera nya säkerhets anordningar som tidigare inte har funnits.

Mvh//Styrelsen