Citerat från kommunens hemsida:

Haninge kommun upphäver kokningsrekommendationen av dricksvattnet i centrala Handen. Vattnet kan drickas och användas som vanligt igen eftersom vi har godkända vattenprover. Har du varit bortrest under den senaste veckan bör du spola i samtliga kranar cirka tio minuter för att vara säker på att dina ledningar är urspolade.

Mer info: https://www.haninge.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/pagaende-arbeten/driftstorningar/kokningsrekommendation-handen/

Mvh// Styrelsen