Som ni alla vet så har parken och parkeringen mellan gårdarna varit utan belysning väldigt länge på grund av arbetet med bergvärmen. Elkablarna blev av grävda på flera ställen då dom inte var ut markerade i marken med markeringsband eller annat.

Detta skulle från början åtgärdas efter all schaktning var klar i augusti men pga. strul från den ursprungliga elektrikerns sida så har inget hänt. Styrelsen hade tidigare i veckan ett möte med samtliga entreprenörer för att få en uppdatering av hur projektet fortlöper. I samband med det så tryckte vi hårt på att få tillbaka belysningen i området fortast möjliga.

Det beslutades att man då skulle ta in en ny elektriker som skulle börja arbeta med att lägga ner nya kablar i marken och göra ordentliga markeringar för framtiden av hur kablarna går. Under gårdagen fick vi uppdateringen att elektrikern kommer att påbörja arbetet nu på fredag (4/10) vilket kommer att fortlöpa under nästa vecka med. Ett exakt datum när belysningen kommer vara tillbaka är svår att säga innan elektrikern har hunnit att titta på det, men den bör vara tillbaka inom en väldigt snar framtid.

Mvh// Styrelsen