Under torsdagen har det dykt upp lappar på dörrar till föreningens fastigheter där det står att ”Eftersom det bestämdes på stämman att alla balkonger i vårt brf skall renoveras och glasas in på nytt….”

Detta gäller inte Brf Solstigen, utan gäller Brf Soluret, dvs. vår grannförening åt väster. Styrelsen går ut med detta för att förhindra ev. förvirring som kan uppstå då det inte framgick vilken BRF det gällde. Solstigen kommer alltså inte renovera några balkong inglasningar.