Hejsan!

Under vecka 13 så kommer PG-Hiss utföra underhålls arbeten på carportarna. I och med detta så behöves det att carport platserna är fria från bilar under en dag. Under tiden arbetet sker så kommer parkerings restriktionerna vara lyfta, så att det finns möjlighet att tillfälligt parkera på tex. innergårdarna eller vid vändplanerna. Om ni väljer att göra detta så tänk då på att uppfarterna till portarna ska vara fria i händelse av utryckning av brandkår och ambulans.

PG-hiss tillhandahåller vilka dagar arbetet kommer att utföras på respektive carport, så att man kan planera därefter.

Vid frågor, kontakta styrelsen eller PG-hiss

Mvh// Styrelsen