Energisparprojektet

Måndag den 7 januari (Vecka 2) så kommer föreningens energispar projekt äntligen att börja. Projektet innefattar vi installerar en ny mekanisk FTX ventilation för att effektivisera återvinningen av varmluft och därav minska kostnaderna för att varma upp husen. Arbetet med FTX ventilationen kommer inte att innebära några större störningar för boende i husen. Det mesta av arbetet sker på vindarna, men det kommer att lyftas material med kranbil upp till taken från gårdarna. Efter installationen kommer det göras en justering av ventilationen i samtliga lägenheter. Detta beräknas ske februari/mars 2019, som boende kommer du få informationen om när detta sker i god tid innan besöket. Under arbetet så kommer ventilationen i husen vara avstängda i ca 14 dagar, om man skulle uppleva obehag så får man vädra med ett öppet fönster.

Parallellt med detta projekt så kommer även föreningen installera bergvärme. För att göra detta kommer det borras 40st bergvärmebrunnar mellan Öster och Västergården. Borrningen kommer att ske från ungefär kl. 07-08:00 till 19:00 som senast under vardagarna. Under denna tid så kommer det att förekomma högt buller i området tyvärr. Efter arbetet är avslutat så kommer alla markytor att återställas. I samband med projektet så kommer det byggas en bergvärmecentral, denna kommer att ligga på hörnet på Vallavägen 121 och 123 mot mellangården.

Projektet har diskuterats i styrelsen under en lång tid. Diskussionerna har förts tillsammans med PG-hiss, SBAB och ENEX AB. Inställningen hos samtliga parter till projektet har varit enstämmigt positiva då båda dessa projekten innebär att föreningen kommer spara uppemot 2 miljoner kronor varje år i energikostnader vilket resulterar i att projektet återbetalningstid på ca 10 år. Projektet har även diskuterats under den senaste årsstämman och delgetts i informationsblad på hemsidan som publicerats det senaste året.

Arbetet beräknas att fortgå under januari och februari och beräknas vara klart i mars. Felanmälningar görs som vanligt till PG-Hiss.

Samarbetspartners:
ENEX AB (Total entreprenad), AirCano AB (Ventilations entreprenad),
HP Rör AB (Rörentreprenad), Rototec AB (Energi borrning),
Stockholms Elautomatic AB (El, styr & reglageentreprenad)

 

Frågor


Q: Kommer avgiften i föreningen att höjas i samband med dessa projekt
A: Nej, vi har inte planerat att höja avgiften för att betala projekten

Q: Hur är projektet finansierat?
A: Projektet är finansierat till 50% ur egen kassa och 50% med två lån från SBAB. Ett av dessa lån är ett så kallat grönt lån som man kan ansöka om när man genomför energibesparande projekt i en förening. Dessa lån har en fördelaktig ränta för föreningen.

 

 

Informationsblad


Energisparprojektet information boende BRF Solstigen

Tidsplan FTX Brf Solstigen


 

Mer info presenteras kontinuerligt.