Den 10:e September är det inbokat en ny målning av parkeringsplatserna. Detta innebär att parkeringarna måste vara tömda på bilar denna dag från kl. 08:00 fram tills det att arbetet är färdigt.
(Vid föregående tillfälle beräknades arbetet att vara klart ca. 16:00).

Bilar som står på parkeringarna under dessa tider, och därav omöjliggör en ny målning, kommer att erläggas med en kontrollavgift. Utöver det kommer även föreningen beläggas med en straffavgift.

Vart kan jag ställa bilen då?
Under tiden som arbetet sker kommer det att vara lappstopp på övriga ytor där man ev. kan ställa bilen.
Dvs. så finns det möjlighet att tillfälligt parkera på tex. innergårdarna eller vid vändplanerna. Om ni väljer att göra detta så tänk då på att uppfarterna till portarna ska vara fria i händelse av utryckning av brandkår och ambulans.

Om vädret däremot inte skulle tillåta målning denna dag skjuts ommålningen upp till ett nytt datum.

Obs. Bilar som står i carports påverkas inte av detta!

Mvh// Styrelsen

Föreningsstämman hölls den 24 maj i Haninges kulturhuset. Följande personer valdes in till styrelsen:

Ordinarie ledamöter
Joakim Goding           1 år (omval)
Emil Lundgren            1 år (nyval)
Fanny Harzdorf           1 år (omval)
Sairan Saieed             1 år (omval)
Daniel Holmberg         1 år (nyval)
Anders Thörngren       1 år (nyval)

Suppleanter:
Christer Bäckgren        1 år (nyval)
Sammy Berggren         1 år (omval)

 

Stämman valde revisionsbolaget Revideco AB med Carola Assarson som auktoriserad huvudrevisor. Siv Winborg valdes till revisorssuppleant. Stämman valde Paula Holmberg till valberedningen som får möjligheten att välja in ytterligare en person till valberedningen.

Stämmoprotokollet finns tillgänglig under ”ladda ned” – protokoll och årsredovisningar.