Hejsan!
Som ni kanske vet så har vi bytt samtliga portkoder. Dessa delades ut under förra veckan till samtliga lägenheter, om det är så att remsan med den nya koden har kommit bort eller slängts av misstag så kan man kontakta styrelsen på: ”Styrelsen@Brfsolstigen.se” för att få reda på koden.

Brandebergens låshörna delar inte ut koden till boende då dom inte har möjlighet att kontrollera vilka personer som bor i föreningen.

Det går även bra att ta kontakt med PG-Hiss för att få reda på koden, men det måste vara en lägenhets innehavare som upprättar kontakt, så att det går att säkerställa att koden endast delges till boenden i föreningen.

Mvh//Styrelsen

Under lördagen (26/1), som många uppmärksammade, så borrades det vidare i bergvärme projektet. Denna borrning var inte planerad att ske och styrelsen eller Enex hade inte blivit informerad om att detta skulle ske i förväg. Därav har styrelsen inte heller eller givit sitt godkännande till att det skulle borras denna dag. Undantaget som styrelsen godkände gällde endast förra lördagen (19/1) då det fanns stora tidsvinster att göra på att tillåta borrningen med så kort varsel. Styrelsen har därför kontaktat total entreprenören för att undersöka varför man borrade under lördagen.

Uppdatering (28/1): Borrningen skedde pga. en kommunikations miss inom Rototec, man hade misstolkat att tillståndet för borrningen gällde generellt för lördagar, vilket inte var fallet.

Mvh// Styrelsen

 

På måndag den 7:e Januari påbörjas nu, efter flera förseningar, Brf Solstingens energispar projekt. Projektet innefattar att föreningen genomför investeringar i ett nytt och energisnålare ventilation system samt att man investerar i ett helt nytt bergvärme system. Genom att genomföra projekten kommer föreningen årligen spara uppemot 2 miljoner kronor i energikostnader! Vi har sammanfattat en hel del information om projektet under den nya fliken ”Bergvärme och FTX info” i meny raden här ovanför.

Om du skulle komma på något som du undrar över så tveka inte att kontakta styrelsen!

Mvh// Styrelsen

Citerat från kommunens hemsida:

Haninge kommun upphäver kokningsrekommendationen av dricksvattnet i centrala Handen. Vattnet kan drickas och användas som vanligt igen eftersom vi har godkända vattenprover. Har du varit bortrest under den senaste veckan bör du spola i samtliga kranar cirka tio minuter för att vara säker på att dina ledningar är urspolade.

Mer info: https://www.haninge.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/pagaende-arbeten/driftstorningar/kokningsrekommendation-handen/

Mvh// Styrelsen

Citerat från Haninge kommuns hemsida

Haninge kommuns rutinmässiga provtagning visar förekomst av koliforma bakterier i dricksvattnet i centrala Handen.

För att säkerställa dricksvattenkvaliteten tar Haninge kommun kontinuerligt vattenprover på ett antal platser runt om i ledningsnäten. Resultatet från nyligen genomförda prover påvisar halter av så kallade koliforma bakterier. Vi uppmanar därför till att vattnet ska kokas till dryck och matlagning.

Området som omfattas av kokningsrekommendationen är:
Öster om pendeltågspåret, söder om Kolartorps allé och Gudöbroleden, väster om RV73, norr om Jordbrolänken.

Mer information hittas på kommunens hemsida:
https://www.haninge.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/pagaende-arbeten/driftstorningar/kokningsrekommendation-handen/

Mvh// Styrelsen