Hejsan!

Om du har fått en p-bot i samband med carport renovering vid Vv. 111 och du har stått i föreningens område under tiden så betala inte p-boten och kontakta styrelsen så tar vi det vidare med p-bolaget.

Du når oss styrelsen@brfsolstigen.se

Ursäkta besväret.

Hejsan!

I samband med att balkongernas träpartier målades om och renoverades under 2021 gjordes även en besiktning av skicket på betongfundamentet på balkongerna.

På vissa av balkongerna har skadan bedömts som alvarlig och behöver därför renoveras helst redan innan vintern kommer och det blir allt för kallt ute.

De akuta partierna rör balkonger där armeringsjärn syns och fukt riskerar att krypa in och öka risken för sprickor. Det är dessa balkonger som kommer att prioriteras under renoveringen då föreningen kan åka på stora bötesbelopp vid skador som detta kan leda till.

Arbetet med detta påbörjas redan nu på Måndag den 26:e september. Allt som allt rör det sig om 20-30 balkonger som kommer att renoveras. Arbetet kommer att utföras med skylift. Arbetet i sig bedöms inte ha någon större påverkan för er som boende då skadorna främst sitter i kanten på utsidan av balkongerna. Om det behövs så kontaktar entreprenören dig som blir påverkad. Hela arbetet beräknas ta ca 4 veckor.

Balkonger med mindre skador kommer att renoveras under nästa år.

Samtidigt som detta sker kommer en rutten takbjälke att bytas ut vid Vallavägen 153.

Denna renovering kommer helt att bekostas av försäljningen av hyresrätt som har återfallit föreningen.

Mvh//Styrelsen

styrelsen@brfsolstigen.se