Hejsan!

Vi vill börja med att göra en rättelse gällande den infon som gick ut i nyhetsbrevet, hissen som återstår att renovera och kommer renoveras är hissen på Vv 151. Arbetet påbörjas vecka 48 som kommunicerats i porten

Vidare står hissen på Vallavägen 153 tillfälligt still sedan i fredags. Detta beror på att upphängningen av hissen att göra. Hissen kommer att stå still tillsvidare, vi har troligtvis mer info om vad som behöver göras i slutet av denna vecka.

Mvh//Styrelsen

Information om föreningens rör och beslut om stambyte

Under förra sommaren påbörjade styrelsen arbetet med att undersöka när i tiden ett stambyte skulle kunna vara aktuellt i föreningen. För att få till ett så pass bra underlag som möjligt började styrelsen med att kontakta Svensk Avloppsteknik som var i föreningen och mätte tjockleken på stammarna för att kunna få till ett första utkast till återstående livslängd. Därefter genomförde vi även stamspolningen för att sedan kunna få till en mer korrekt återstående livslängd. Under och efter stamspolningen uppdagades vissa problem som akut behövde åtgärdas, den absolut värsta skadan var så illa att vi tvingades till ett akut stambyte i port 149. Under sommaren sedan så fick HSB i uppdrag att göra en mer omfattande stambesiktning, man var då nere i alla krypgrunder och även inne i ca 10 lägenheter. Resultatet från denna besiktning indikerar att de befintliga stammarna närmare sig slutet av sin livslängd.  Denna besiktning presenterades för styrelsen i september. Givet all denna information och mer som styrelsen har tagit del av så har styrelsen beslutat att ett stambyte ska genomföras i föreningen.

För att få hjälp med detta enorma projekt så har vi anlitat HSB konsult som projektets ledare för hela projektet. HSB konsult är även med och driver stambytena i våra grannföreningar Brf Soluret och Brf Vita Husen. I och med detta så får vi ta del av mycket befintlig kunskap, då Brf Soluret redan har påbörjat stambytet.

Enligt den preliminära tidsplanen så kommer styrelsen i närtid tillsammans med HSB konsult att besöka både Brf Soluret och Brf Loke som håller på med sina stambyten för att få mer kunskap. Sedan i slutet av första kvartalet kommer HSB att tillhanda hålla ett omfattande informations dokument till alla boende i föreningen med hur stambytet kommer gå till, vad man som boende behöver tänka på osv.

Varför den kommer i slutet av första kvartalet är för att budgetar, kostnads kalkyler, säkerställande av finansiering och en massa annat behöver finns med i information som ska gå ut. Längre fram i under våren så kommer det hållas flera informationsmöten och öppet hus så att man även kan komma och ställa sina frågor i person. Sedan i april/maj (preliminärt) kommer det hållas en extra stämma där projektet ska godkännas. Efter stämman påbörjas en samtyckesprocess för alla bostadsrättsinnehavare och en godkännandeprocess för hyresgäster. Parallellt med detta sker upphandling med olika entreprenörer som sen kommer att genomföra stambytet.

Givet att allt i projektet går enligt plan så är det tidigaste startdatumet vecka 38, 2022.

Vi i styrelsen förstår att ett stambyte leder till många frågor från alla boende i föreningen. Vi i styrelsen har inte mycket mer information än det som har presenterats här ovan, så vi ber er att avvakta med alla frågor tills det att informations dokumentet är upprättat. Så fort vi får någon information som vi anser är av väsentlig karaktär så kommer vi delge den så fort som möjligt genom ett informations brev både i brevlådan och på hemsidan.

Balkongerna

Projektet med att renovera föreningens balkonger har nu efter en optisk besiktning ansetts vara klar i sin i sin helhet. Alla överliggare är bytta och på många ställen så är även underligare och andra trädetaljer utbytta pga. träet har varit ruttet. Med det sagt så har vi i styrelsen endast kunna godkänna besiktningen från utsidan, och har därför inte möjlighet att avgöra resultatet från insidan. Om du inte känner dig helt nöjd, eller om du anser att något har missats med balkongräcket så ber vi dig att höra av dig till Thony på Bröderna Olsson AB på 076-205 97 22 mellan kl. 08:00 – 17:00 under vardagar. I och med däremot att vi befinner oss i november så är det inte helt säkert att det går att åtgärda om något behöver målas, utan det kanske i sådana fall skjuts upp till i vår.

Bröderna Olsson har däremot en sista arbetsuppgift i föreningen och det är att montera fågel och gnagarskydd mellan taket och fasaden på huset, för att komma åt problemet med att det byggs bon under taket en gång för alla. Detta kommer att ske inom en väldigt snar framtid, men bedöms inte påverka er som boende i föreningen.

Parkeringsregler och el-bilar

Den senaste tiden har vi fått frågor vad som gäller om parkering av bilar i föreningen och tar då tillfället i akt och förtydligar vissa saker här.

På sin parkeringsplats så får man parkera sitt fordon, det kan vara din person bil, jobb bil eller motorcykel. Släpvagnar tillåts inte. Likväl så måste fordonet som står parkerat ha alla sina hjul i rutan. Detta är generella parkerings regler som gäller överallt och inte bara i föreningen och resulterar i böter från parkeringsbolaget.

Sedan har vi observerat att det finns bilar som använder motorvärmare uttagen i garagen för att ladda sina elbilar. Detta är inte tillåtet då uttagen inte är designade för att klara av detta och kan leda till brand, och skulle brand utbryta är det du som orsakat branden som kommer att behöva stå för notan och är en situation som vi alla vill undvika. Ladda därför inte din bil med el med dessa stolpar.

Med det sagt så har vi som plan att framöver installera ladd stolpar i föreningen. För att få en uppskattning om hur många ladd platser som då kan behövas i föreningen så vill vi börja med att undersöka hur många som har en bil som kan laddas med el, samt hur många som eventuellt har planer på att skaffa en elbil inom en snar framtid (inom fem år). Om så är fallet så får du gärna kontakta styrelsen på ”styrelsen@brfsolstigen.se”

PG-Hiss lägger ner hiss verksamheten, Hiss renovering av Vv. 119

PG-Hiss har meddelat oss att dom lägger ner fastighets och hiss delen av sin verksamhet och kommer fokusera på bygg verksamhet framöver. Dom lägger ner verksamheten vid årsskiftet. Vi letar nu efter en ny service entreprenör. I.o.m. Att PG-Hiss har renoverat alla våra hissar hittills förutom Vv 119 så har vi lagt en beställning på att få den moderniserad också innan årsskiftet. Renoveringen påbörjas snarast möjligt.

Ha en fortsatt trevlig dag!

Mvh//Styrelsen
styrelsen@brfsolstigen.se