Hejsan! Som det informerades i det senaste nyhetsbrevet som delades ut förra veckan så kommer vi att riva den gamla redskapsboden vid boulebanan. I nyhetsbrevet skrev vi att det nya skulle monteras ihop i slutet av augusti. Vi i styrelsen har nu valt att flytta fram detta till städdagen i september så att vi kan göra oss av med den gamla och allt emballage som kommer med den nya i den containern med brännbart material som kommer att finnas uppställd under den helgen.

Ha en fortsatt trevlig dag!
Mvh//Styrelsen

Måndagen den 17 augusti startar PG-Hiss upp moderniseringen av er hiss i enlighet med de nya säkerhetsföreskrifterna.

Plan är att arbetet drar igång på måndag morgon (som brukligt) och från och med att vi startar är hissen obrukbar tills det att projektet är slutfört och hissen helt klar och slutbesiktad. Projektet beräknas att pågå mellan 2020-08-17 – 2020-09-13.

Under projekttiden kan boende komma att uppleva en del olägenheter av ljud i samband med arbetet och att visst material kommer finnas i trapphuset.

Vi skall självklart hålla det så snyggt och rent samt undanplockat vi kan. Men visst material kommer att synas i trapphuset, detta är oundvikligt.

Vissa dagar kommer vi finnas i er port, inne i hiss schaktet.  Vissa dagar kommer vi arbeta med montering av hiss materialet i vår egen lokal.

Vänliga hälsningar
PG Hiss & Fastighet Stockholm AB

Hissteknikerna
022 – 777 00 00