Den 10:e September är det inbokat en ny målning av parkeringsplatserna. Detta innebär att parkeringarna måste vara tömda på bilar denna dag från kl. 08:00 fram tills det att arbetet är färdigt.
(Vid föregående tillfälle beräknades arbetet att vara klart ca. 16:00).

Bilar som står på parkeringarna under dessa tider, och därav omöjliggör en ny målning, kommer att erläggas med en kontrollavgift. Utöver det kommer även föreningen beläggas med en straffavgift.

Vart kan jag ställa bilen då?
Under tiden som arbetet sker kommer det att vara lappstopp på övriga ytor där man ev. kan ställa bilen.
Dvs. så finns det möjlighet att tillfälligt parkera på tex. innergårdarna eller vid vändplanerna. Om ni väljer att göra detta så tänk då på att uppfarterna till portarna ska vara fria i händelse av utryckning av brandkår och ambulans.

Om vädret däremot inte skulle tillåta målning denna dag skjuts ommålningen upp till ett nytt datum.

Obs. Bilar som står i carports påverkas inte av detta!

Mvh// Styrelsen