Parkeringsbolag
När avtalet med nuvarande parkeringsbolag (Mobil Park) löper ut under hösten 2016, kommer föreningen att byta till P-Service. Vi kommer då att få nya parkeringsautomater samt så kommer parkeringsrutorna att fyllas i. I och med bytet skall avställda fordon på föreningens parkeringar ses över. I föreningens regler står följande: ” Alla fordon som står i carport och på parkeringsplatser skall vara i körbart skick och inte förorena garage eller p-plats i form av oljeläckage.”

Undercentralen
Arbetet med undercentralen är nu besiktat och avslutat. Det kommer bli mer jämnare inomhustemperaturer och värmebesparing för föreningen, vilket gynnar föreningen ekonomiskt.

Ekonomi
Föreningen har under året sålt fem hyreslägenheter, vilket innebär att ekonomin förbättrats ytterligare. Styrelsen har tagit beslut att sälja styrelselokalen och istället välja en enklare lokal. Detta för att få in ytterligare medel att lägga på underhållet av föreningens fastigheter och åtgärder som minskar föreningens kostnader

Underhållsplanen
Företaget Restate har under hösten tagit fram en mer detaljerad underhållsplan till föreningen. Den sträcker sig till 2045. I en underhållsplan står det vad föreningen ska göra för åtgärder så inte fastigheten förfaller och tappar i värde. Det är styrelsens viktigaste arbetsdokument.

Containerhelg
Av ekonomiska skäl samt pga. missbruk av föreningens regler och rutiner vid containerhelgerna kommer det hädanefter enbart att ordnas 1 containerhelg per år. Nästa containerhelg är planerad till våren 2016.  Det är upp till varje boende att ta hand om sitt grovavfall däremellan. Grovavfall slängs på Returen i Jordbro.

Portombud
På grund av dålig uppslutning har styrelsen valt att besluta om att ta bort portombuden vid årsskiftet. Det är viktigt att alla boenden rapporterar in fel till servicecenter

Julbelysning
Denna jul kan vi glädjas över att föreningen får en  utökad och därmed trevligare julbelysning på våra gårdar.

Styrelsen önskar en trevlig julhelg och ett gott nytt år!

Glöm inte att släcka levande ljus!