Containerhelg:
Mellan den 4/10 – 5/10 2014 anordnades en containerhelg. Dagarna gick mycket bra och styrelsen vill tacka alla som
arbetade under helgen! Styrelsen vill gärna se fler som anmäler sig för att hjälpa till, då kan vi ha containern öppen under fler
timmar. Det är viktigt att inte kasta elektronik, batterier, farligt avfall och bildäck i de containrar som ställs upp. Om
containern innehåller något av detta så får vi betala 3000 kronor i ”straffavgift”. Det är vi tillsammans som betalar för
hanteringen av grovsopshanteringen. Information om sopsortering hittar du http://www.srvatervinning.se.

Felanmälan/Servicecenter:
Nya förbättrade vägar för felanmälan. På hemsidan finns sedan en tid tillbaka ett formulär där du kan göra din felanmälan
direkt på nätet. Genom att använda formuläret får du en återkoppling av ditt ärende med ett felanmälannummer som du kan
använda för att följa upp just ditt ärende.
Du kan även göra en felanmälan på telefonnummer 022-777 00 00.
För övriga kontakter med våra fastighetsförvaltare – PG Hiss & Fastighet Stockholm AB – hänvisar vi till e-mail
solstigen@pghissfastighet.se.
Vi som bor här är skyldiga att anmäla fel som uppstår i fastigheten även i gemensamma utrymmen. Det kan handla om fel i
tvättstugan, trasiga lampor, hissfel osv.
Bostadsrättshavare har eget ansvar för fel som uppstår i lägenheten. Du lagar själv felet eller tar hjälp av hantverkare. Du
kan även anmäla fel till Servicecenter, arbetet utförs mot faktura.
Hyresgäster anmäler fel i lägenheten. Föreningen/hyresvärden står för kostnaden förutsatt att hyresgästen inte åsamkat
skadan själv.

Störningar:
Mer information om störningar finns på hemsidan. Mycket allvarliga störningar som lägenhetsbråk, våld och hot om våld ska
polisanmälas. Gör även en störningsanmälan via mail till servicecenter så att föreningen får kännedom om händelsen. Endast
skriftliga störningsanmälningar från grannar kan ligga som grund för juridiska åtgärder. Styrelsemailen har ingen
jourbevakning och ska därför inte användas till fel- och störningsanmälningar.

Förändringar i styrelsen:
Britt-Marie Birkestad och Mattias Johansson har valt att lämna sina styrelseuppdrag. Det innebär att styrelsen ser ut som
följande:
Ordförande: Joakim Goding
Vice ordförande tillika sekreterare: Toni Petrovski
Kassör: Fanny Harzdorf
Suppleant: Suzi Benholm
Suppleant: Lennart Persson

Omförhandling avtal:
Styrelsen har förhandlat om avtalet med vårt städbolag, Tarjas städservice AB, vilket innebär att föreningen kommer spara in
60 000 kronor nästa år. Styrelsen håller även på att se över avtalen för våra övriga entreprenörer.

Lägenhetsförsäljningar:
Tre hyreslägenheter kommer under första kvartalet 2015 att säljas. Det betyder att föreningen kommer att få in pengar som
exempelvis kan läggas på fastighetsunderhållet eller åtgärder som minskar föreningens kostnader.
Varmt i trapphusen och hett kranvatten:
Många boenden har meddelat att det är alldeles för varmt i trapphusen samt att varmvattnet i lägenheterna är skållhett.
Föreningens tekniska förvaltare, PG Hiss & Fastighet, har monterat in nya reglerventiler för varmvatten i vår undercentral för
att förhindra att boenden bränner sig på vattnet. De har även sänkt temperaturen på elementen, vilket gör att föreningen
sparar in värmekostnader, samtidigt som det blir svalare i trapphusen.

Portkoder:
Under januari 2015 kommer portkoderna att bytas ut. Håll utkik efter information i brevlådan. Budget:
Styrelsen har påbörjat arbetet med budgeten för 2015 i samarbete med BRF-Konsulterna och PG Hiss & Fastighet. Vi gör för
närvarande en inventering av de viktigaste åtgärderna som behöver göras på våra hus. Vi återkommer med en tidplan när vi
har bestämt vad som ska göras under 2015.

Droppande kranar:
Var sparsam när du använder vatten, framför allt när det gäller varmvatten. Om du har en kran som droppar eller rinner så är
det viktigt att du anmäler detta till Servicecenter. Rinnande och droppande vatten kostar dels mycket pengar, som betalas av
oss alla gemensamt, men ökar även risken för vattenskador.
Behandla tvättmaskinerna varsamt:
Servicecenter får in många felanmälningar på tvättstugorna och vi vill uppmana alla att behandla utrustningen i dem varsamt.
Vi är många som behöver använda tvättmaskinerna och de måste därför fungera. Tänk därför på att t.ex. inte överdosera
tvättmedlet och att inte tvätta din bygel-bh i tvättmaskinen. Om bygeln lossnar kan den fastna i trumman och förstöra
maskinen.

Hissarna:
Tänk på att även behandla hissarna varsamt. Att smälla i dörrar, knäcka upp dörrar, överlasta dem eller köra dem i ett (t.ex i
samband med en flytt) gör att hissarna slits mer än nödvändigt. Vi är många som är beroende av att de fungerar så behandla
dem väl.

Brandsäkerhet:
Nu när det är juletider är det extra viktigt att tänka på brandsäkerheten. Här kommer några råd:

Brandvarnare är ett måste. Om du har upp till 60 kvm så räcker en brandvarnare, har du över det så är det
rekommenderat att ha några fler, beroende på hur stor lägenhet du har.

Brandsläckare/pulversläckare på minst sex kilo rekommenderas att ha i hushållet.

Släck alltid ljusen när du lämnar rummet/lägenheten.

Se till att TV:n står luftigt. Ha aldrig några dukar, blommor eller levande ljus på den.

Var rädd om elsladdar så att de inte kläms eller skadas. Byt ut om de är trasiga.

Håll trapphuset rent från brännbart material och sådant som står i vägen, exempelvis cyklar, barnvagnar osv., för en utrymning.

Styrelsen vill önska alla boenden en riktig god jul och ett gott nytt år!