KALLELSE till föreningsstämma i Brf Solstigen

Styrelsen i Brf Solstigen kallar härmed föreningens medlemmar till föreningsstämma.

Datum:    Torsdagen den 24 maj

Tid:            Kl 18.30 – ca 20.00

Plats:        Haninge kulturhus, Poseidons torg 8

Årsredovisningen finns tillgänglig under ”Ladda ned” – ”Protokoll och årsredovisningar”. Årsredovisningen kommer även att finnas tillgänglig i pappersform på stämman.

Hjärtligt välkomna

Styrelsen i Brf Solstigen